Straal & Coating Bakhuizen B.V. is een professioneel opererend bedrijf met ruim 35 jaar ervaring m.b.t. de oppervlaktebehandelingen (stralen & coaten) van verschillende soorten metaal.

De directie verklaart hierbij de algehele verantwoordelijkheid te nemen en zichzelf volledig toerekenbaar te verklaren voor het voorkomen van werk gerelateerd letsel en gezondheidsproblemen, alsook het voorzien in veilige en gezonde werkplekken en activiteiten.

Wij zijn ten volle overtuigd van het nut en de noodzaak van een G&VW systeem (Gezond en veilig werken). Wij verklaren hierbij dat wij dit systeem continue zullen onderhouden en verbeteren. Wij zullen dit beleid minimaal één maal per jaar evalueren en zo nodig aanpassen aan de activiteiten en de daaruit voortvloeiende aanpassingen bespreken met alle direct betrokkenen.

Alle werknemers worden aangesproken om zijn of haar bijdrage te leveren om te voldoen aan deze doelstellingen, dit zal leiden tot een continue verbeteringsproces op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Wij willen dit bereiken middels de volgende doelstellingen

  • Voorkomen van persoonlijk letsel of ongevallen
  • Voorkomen van materiële en milieuschade
  • Continue verbetering op het gebied van veilig en gezond werken
  • Motivatie en instructie van alle medewerkers zodat zij het G&VW-beleid volledig ondersteunen
  • Opleiden van alle medewerkers zodat zij optimaal het G&VW beleid kunnen uitvoeren

Door te voldoen aan de wettelijke eisen en de eigen eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu geven wij blijk van waardering, respect en verantwoordelijkheid voor onze werknemers en hun werkomgeving.

Naar boven